POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
INSTYTUT KONSTRUKCJI I EKSPLOATACJI MASZYN (I-16)
ZAKŁAD KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA

English Version
 Strona: Działalność Zakładu>
   Menu

Działalność Zakładu

Oferta Zakładu

Laboratorium Komputerowego Wspomagania Projektowania

Polityka Jakości

Certyfikaty

Struktura Organizacyjna

Pracownicy

Publikacje

Promocja zleceń 
   Kontakt

Politechnika Wrocławska

Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

Zakład CAD
ul. I. Łukasiewicza 7/9
50-371 Wrocław

Tel. +48 71 320-38-60
Fax +48 71 320-31-23

cad@pwr.wroc.pl
DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU


Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński
Kierownik Zakładu CAD


Dr hab. inż. Jerzy Czmochowski, prof. nadzw. PWr.
Z-ca Kierownika Zakładu CAD

W zakładzie prowadzona jest działalność naukowa i dydaktyczna związana z problematyką komputerowego wspomagania projektowania (CAD) oraz współbieżnego prowadzenia prac inżynierskich. Działalność naukowo-badawcza obejmuje podstawy modelowania geometrycznego i wytrzymałościowego w zintegrowanych systemach CAD oraz rozwój metod numerycznych, w tym metody elementów skończonych (FEM) w mechanice ciała odkształcalnego. W Zakładzie CAD rozwijane są teorie dotyczące opisu matematycznego zachowania się konstrukcji wielowarstwowych, obciążanych dynamicznie w zakresie nieliniowości fizycznej i geometrycznej.

Zakład CAD prowadzi działalność rozwojową, przygotowuje i przeprowadza prace wdrożeniowe oraz opracowuje rozwiązania innowacyjne. Zakład zatrudnia profesjonalistów od wielu lat związanych z projektowaniem i wysoko zaawansowanymi badaniami symulacyjnymi opartymi na numerycznych obliczeniach konstrukcji, współpracujących w ramach następujących jednostek zakładu.


Zakład CAD uzyskał akredytację PCA na badania konstrukcji maszyn roboczych, urządzeń mechanicznych i pojazdów na bazie dokumentacji technicznej w następującym zakresie:
Badane cechy i metody badawcze Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze
Wytrzymałość doraźna i zmęczeniowa
Metodą elementów skończonych
Procedura badawcza PB-200 wyd. z dnia 03.04.2005r
Wytrzymałość na obciążenia o charakterze udarowym
Metodą elementów skończonych
Procedura badawcza PB-300 wyd. z dnia 03.04.2005r
REGULAMIN EKG ONZ 66 wersja 28.09.2006r, Rev 1Ostatnia aktualizacja: 07.02.2012

   Certyfikaty 
   Kalendarz