ZADANIA

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk, kopiowanie w całości lub części, wykorzystywanie publiczne  wymaga zgody autora.


Posługiwanie się skalą mapy do obliczania odległości w terenie (1-27)

Obliczanie powierzchni posługując się skalą mapy (28-36)

 

 

 

Obliczanie wysokości względnej  (37-45)

 

 

Obliczanie średnich wartości temperatury powietrza w ciągu doby i roku oraz sumy opadu rocznego (46-49)

Obliczanie rocznej amplitudy średnich temperatur powietrza (50-56)

Obliczanie temperatur na różnych wysokościach (57-80)

 

Obliczanie długości południków i ich łuków, gdy zna się obwód Ziemi (81-93)

Obliczanie długości łuku na równiku i południku (94-95)

Obliczanie rozciągłości w stopniach i kilometrach korzystając z siatki kartograficznej (96-106)

 

Obliczanie prędkości kątowej Ziemi w czasie ruchu obrotowego (107-108)

Obliczanie czasu miejscowego na podstawie długości geograficznej (109-127)

Obliczanie wysokości Słońca nad horyzontem w dniach zmian astronomicznych pór roku (128-163)

        %

Obliczanie procentów (164-172)

Obliczanie gęstości zaludnienia na 1km2 (173-181) 

           

Obliczanie przyrostu naturalnego i jego wskaźnika (182-192)

Obliczanie salda migracji (193-195)

Obliczanie przyrostu rzeczywistego (196-201)

       

Obliczanie salda handlu zagranicznego (202-211)

                        ?

Zadania różne (212-250)

 

Zbiór zadań w formacie Microsoft Word 97/2000

Zbiór zadań w formacie Adobe Acrobat 4.0

Powrót do strony głównej