Obliczanie wysokości Słońca nad horyzontem w dniach zmian astronomicznych pór roku

      128.       

Oblicz szerokość geograficzną miejsca obserwacji, jeśli 21 marca Słońce górowało po południowej stronie nieba na wysokości 43o.

      129.       

Oblicz szerokość geograficzną miejsca obserwacji, jeśli 23 września Słońce górowało po południowej stronie nieba na wysokości 28o30`.

      130.       

Oblicz szerokość geograficzną miejsca obserwacji, jeśli 21 marca Słońce górowało po południowej stronie nieba na wysokości 57o47`.

      131.       

Oblicz szerokość geograficzną miejsca obserwacji, jeśli 23 września Słońce górowało po północnej stronie nieba na wysokości 36o.

      132.       

Oblicz szerokość geograficzną miejsca obserwacji, jeśli 21 marca Słońce górowało po północnej stronie nieba na wysokości 17o54`.

      133.       

Oblicz szerokość geograficzną miejsca obserwacji, jeśli 23 września Słońce górowało po północnej stronie nieba na wysokości 6o29`.

      134.       

Oblicz szerokość geograficzną miejsca obserwacji, jeśli 22 czerwca Słońce górowało po południowej stronie nieba na wysokości 60o.

      135.       

Oblicz szerokość geograficzną miejsca obserwacji, jeśli 22 czerwca Słońce górowało po południowej stronie nieba na wysokości 38o09`.

      136.       

Oblicz szerokość geograficzną miejsca obserwacji, jeśli 22 czerwca Słońce górowało po południowej stronie nieba na wysokości 29o17`.

      137.       

Oblicz szerokość geograficzną miejsca obserwacji, jeśli 22 czerwca Słońce górowało po północnej stronie nieba na wysokości 10o.

      138.       

Oblicz szerokość geograficzną miejsca obserwacji, jeśli 22 czerwca Słońce górowało po północnej stronie nieba na wysokości 44o38`.

      139.       

Oblicz szerokość geograficzną miejsca obserwacji, jeśli 22 czerwca Słońce górowało po północnej stronie nieba na wysokości 31o43`.

      140.       

Oblicz szerokość geograficzną miejsca obserwacji, jeśli 22 grudnia Słońce górowało po południowej stronie nieba na wysokości 52o.

      141.       

Oblicz szerokość geograficzną miejsca obserwacji, jeśli 22 grudnia Słońce górowało po południowej stronie nieba na wysokości 29o43`.

      142.       

Oblicz szerokość geograficzną miejsca obserwacji, jeśli 22 grudnia Słońce górowało po południowej stronie nieba na wysokości 65o34`

      143.       

Oblicz szerokość geograficzną miejsca obserwacji, jeśli 22 grudnia Słońce górowało po północnej stronie nieba na wysokości 61o.

      144.       

Oblicz szerokość geograficzną miejsca obserwacji, jeśli 22grudnia Słońce górowało po północnej stronie nieba na wysokości 45o19`.

      145.       

Oblicz szerokość geograficzną miejsca obserwacji, jeśli 22grudnia Słońce górowało po północnej stronie nieba na wysokości 28o03`.

      146.       

21 marca obserwator znajdował się na 40oN. Oblicz wysokość Słońca w momencie górowania i określ, po której stronie nieba widział on Słońce.

      147.       

21 marca obserwator znajdował się na 13o55`N. Oblicz wysokość Słońca w momencie górowania i określ, po której stronie nieba widział on Słońce.

      148.       

21 marca obserwator znajdował się na 25o08`S. Oblicz wysokość Słońca w momencie górowania i określ, po której stronie nieba widział on Słońce.

      149.       

23 września obserwator znajdował się na 67oN. Oblicz wysokość Słońca w momencie górowania i określ, po której stronie nieba widział on Słońce.

      150.       

23 września obserwator znajdował się na 38o52`N. Oblicz wysokość Słońca w momencie górowania i określ, po której stronie nieba widział on Słońce.

      151.       

23 września obserwator znajdował się na 24o13`S. Oblicz wysokość Słońca w momencie górowania i określ, po której stronie nieba widział on Słońce.

      152.       

22 czerwca obserwator znajdował się na 37oN. Oblicz wysokość Słońca w momencie górowania i określ, po której stronie nieba widział on Słońce.

      153.       

22 czerwca obserwator znajdował się na 51o18`N. Oblicz wysokość Słońca w momencie górowania i określ, po której stronie nieba widział on Słońce.

      154.       

22 czerwca obserwator znajdował się na 43o26`N. Oblicz wysokość Słońca w momencie górowania i określ, po której stronie nieba widział on Słońce.

      155.       

22 czerwca obserwator znajdował się na 22oS. Oblicz wysokość Słońca w momencie górowania i określ, po której stronie nieba widział on Słońce.

      156.       

22 czerwca obserwator znajdował się na 53o35`S. Oblicz wysokość Słońca w momencie górowania i określ, po której stronie nieba widział on Słońce.

      157.       

22 czerwca obserwator znajdował się na 63o48`S. Oblicz wysokość Słońca w momencie górowania i określ, po której stronie nieba widział on Słońce.

      158.       

22 grudnia obserwator znajdował się na 16oN. Oblicz wysokość Słońca w momencie górowania i określ, po której stronie nieba widział on Słońce.

      159.       

22 grudnia obserwator znajdował się na 31o56`N. Oblicz wysokość Słońca w momencie górowania i określ, po której stronie nieba widział on Słońce.

      160.       

22 grudnia obserwator znajdował się na 40o37`N. Oblicz wysokość Słońca w momencie górowania i określ, po której stronie nieba widział on Słońce.

      161.       

22 grudnia obserwator znajdował się na 62oS. Oblicz wysokość Słońca w momencie górowania i określ, po której stronie nieba widział on Słońce.

      162.       

22 grudnia obserwator znajdował się na 29o05`S. Oblicz wysokość Słońca w momencie górowania i określ, po której stronie nieba widział on Słońce.

      163.       

22 grudnia obserwator znajdował się na 72o14`S. Oblicz wysokość Słońca w momencie górowania i określ, po której stronie nieba widział on Słońce.

 

 

Odpowiedzi do zadań 128 - 163

Powrót do spisu zadań