Obliczanie powierzchni posługując się skalą mapy

28.    Półwysep Skandynawski zajmuje obszar 800 tys. km2. Oblicz ile cm2 zajmuje ten półwysep na mapie w skali 1:40 000 000.

29.    Islandia zajmuje obszar 102 tys. km2. Oblicz ile cm2 zajmuje ta wyspa na mapie w skali 1:20 000 000.

30.    Powierzchnia dorzecza Loary wynosi 120 tys. km2. Oblicz ile cm2 zajmuje to dorzecze na mapie w skali 1:5 000 000.

31.    Na mapie w skali 1:1 000 000 powierzchnia delty Wisły zajmuje 36 cm2. Oblicz powierzchnię rzeczywistą tej delty.

32.    Na mapie w skali 1:20 000 000 Ziemia Ognista zajmuje 1,2 cm2. Oblicz powierzchnię rzeczywistą tej wyspy.

33.    Na mapie w skali 1:5 000 000 Jezioro Górne zajmuje 32,4 mm2. Oblicz powierzchnię rzeczywistą tego jeziora.

34.    Morze Norweskie ma powierzchnię 4 020 tys. km2. Oblicz skalę mapy świata, na której ta powierzchnia wynosi 4,02 cm2.

35.   Powierzchnia Szwecji wynosi 450 tys. km2. Oblicz skalę mapy, na której państwo to zajmuje 180 cm2.

36.    Powierzchnia województwa Podlaskiego wynosi 20 180 km2. Oblicz skalę mapy, na której to województwo zajmuje 50,45cm2.

 

Odpowiedzi do zadań 28 - 36

Powrót do spisu zadań