Obliczanie rocznej amplitudy średnich temperatur powietrza

50.         W Miami średnia miesięczna temperatura powietrza jest najwyższa w sierpniu i wynosi +27,8oC, 
a najniższa w styczniu i wynosi +20oC. Oblicz roczną amplitudę średnich temperatur powietrza.

51.          W Paryżu średnia miesięczna temperatura powietrza jest najwyższa w lipcu i wynosi +17,9oC, 
a najniższa w styczniu i wynosi +3,4oC. Oblicz roczną amplitudę średnich temperatur powietrza.

52.          W Kijowie średnia miesięczna temperatura powietrza jest najwyższa w lipcu i wynosi +19,2oC, 
a najniższa w styczniu i wynosi –5,9oC. Oblicz roczną amplitudę średnich temperatur powietrza.

53.          W Irkucku średnia miesięczna temperatura powietrza jest najwyższa w lipcu i wynosi +17,5oC, 
a najniższa w styczniu i wynosi –20,9oC. Oblicz roczną amplitudę średnich temperatur powietrza.

54.          W Stacji Byrd średnia miesięczna temperatura powietrza jest najwyższa w styczniu i wynosi –14,4oC, 
a najniższa w lipcu i wynosi –36,8oC. Oblicz roczną amplitudę średnich temperatur powietrza.

55.          W Amundsen-Scott średnia miesięczna temperatura powietrza jest najwyższa w grudniu i wynosi –28,1oC, 
a najniższa w lipcu i wynosi –59,9oC. Oblicz roczną amplitudę średnich temperatur powietrza.

56.          Na podstawie danych zawartych w tabelce w zadaniu 49 oblicz roczną amplitudę średnich temperatur powietrza.

 

 

Odpowiedzi do zadań 50 - 56

Powrót do spisu zadań